DIGITALNE LED ŠTOPERICE

Digitalne led štoperice imaju višestruku primenu. U našoj ponudi postoji nekoliko razlučitih modela. Specifikacije su prilagodljive potrebama i zahtevima.

DIGITALNA LED ŠTOPERICA S1

DIGITALNA LED ŠTOPERICA S1

 • LED DIGITALNA ŠTOPERICA
 • Dimenzije: 36x20 cm
 • Visina cifri: 15 cm
 • Format: HH:MM ili MM:SS
 • Boja led dioda: prema izboru
 • Moguća nadogradnja: SIRENA
 • DIGITALNA LED ŠTOPERICA S2

  DIGITALNA LED ŠTOPERICA S2

 • LED DIGITALNA ŠTOPERICA
 • Dimenzije: 68x20 cm
 • Visina cifri: 16 cm
 • Format: HH:MM:SS ili MM:SS:SS
 • Boja led dioda: prema izboru
 • Moguća nadogradnja: SIRENA
 • DIGITALNA LED ŠTOPERICA S3

  DIGITALNA LED ŠTOPERICA S3

 • LED DIGITALNA ŠTOPERICA
 • Dimenzije: 100x20 cm
 • Visina cifri: 16 cm
 • Format: HH:MM:SS ili MM:SS:SS
 • Boja led dioda: prema izboru
 • Moguća nadogradnja: SIRENA
 • DIGITALNA LED ŠTOPERICA S4

  DIGITALNA LED ŠTOPERICA S4

 • LED DIGITALNA ŠTOPERICA
 • Dimenzije: 100x36 cm
 • Visina cifri: 32 cm
 • Format: HH:MM:SS ili MM:SS:SS
 • Boja led dioda: prema izboru
 • Moguća nadogradnja: SIRENA
 • led digitalna štoperica multi row

  DIGITALNA LED ŠTOPERICA S5V2

 • LED DIGITALNA ŠTOPERICA
 • Dimenzije: 100x48 cm
 • Visina cifri: 16 cm
 • Format: HH:MM:SS ili MM:SS:SS
 • Boja led dioda: RGB
 • Moguća nadogradnja: SIRENA
 • DIGITALNE LED ŠTOPERICE

  Sve digitalne led štoperice koje imamo u proizvodnji sastoje se iz aluminijumskog eloksiranog okvira, dok su sa prednje strane, ali i sa zadnje, u slučaju obostrane štoperice, postavljene led diode. 

  Led štoperice su namenjene unutrašnjoj  i spoljašnjoj montaži i otporne su na sve vremenske uslove. Napajanje prema potrebi može biti 220VAC ili/i 12/24VDC.  Led diode su postavljene 10mm jedna od druge i mogu biti u zelenoj, crvenoj, beloj ili plavoj boji.

  NAČIN RADA

  Led štoperice poseduju dva načina rada:

  1. BROJANJE VREMENA
  2. PUTUJUĆI TEST

  BROJANJE VREMENA

  Digitalne led štoperice imaju mogućnost da broje vreme od 0 unapred, kao i da odbrojavaju vreme kao tajmer, odnosno od podešenog vremena do 0.

  Sve led štoperice koje proizvodimo imaju ugruđen REAL-TIME CLOCK, koji je zadužen za brojanje vremena, te se na taj način postiže visoka preciznost i stabilan rad.

  U slučaju nestanka električne energije štoperica poseduje rezervno napajanje u vidu baterije, te će nesmetano nastaviti da broji vreme do ponovnog priključka na električnu energiju. U svakom momentu se može izvršiti korekcija vremena ukoliko za tim postoji potreba.

  PUTUJUĆI TEKST

  Način rada „putujući tekst“ omogućava emitovanje teksta na led štoperici. Ovakav „mod“ je predviđen za pominjanje sponzora ili emitovanje potrebnih informacija i najava.

  Putujući tekst se može emitovati pre puštanja brojača vremena, ali i u toku brojanja vremena, gde u tom slučaju vreme neometano nastavlja da broji u pozadini, dok se ponovo ne nastavi emitovanje vremena.

  PUTUJUĆI TEKST

  Način rada „putujući tekst“ omogućava emitovanje teksta na led štoperici. Ovakav „mod“ je predviđen za pominjaje sponzora ili emitovanje potrebnih informacija i najava. Putujući tekst se može emitovati pre puštanja brojača vremena, ali i u toku brojanja vremena, gde u tom slučaju vreme neometano nastavlja da broji u pozadini, dok se ponovo ne nastavi emitovanje vremena.

  UPRAVLJANJE

  Led štopericom se može upravljati putem tastera na kućištu, bežično putem konzole ili bežično putem laptopa, tableta ili mobilnog uređaja.