INDUSTRIJSKI DIGITALNI LED SATOVI

led sat

DIGITALNI LED SAT LDS1

 • LED DIGITALI SAT
 • Dimenzije: 36x20 cm
 • Visina cifri: 15 cm
 • Prikaz: vreme, datum, temperatura
 • Boja led dioda: prema izboru
 • GPS ili NTP sinhronizacija
 • Funkcija alarma sa sirenom
 • Saznaj više
  Quickview
  led digitalni sat lds2

  DIGITALNI LED SAT LDS2

 • LED DIGITALI SAT
 • Dimenzije: 68x20 cm
 • Visina cifri: 16 cm
 • Prikaz: vreme, datum, temperatura
 • Boja led dioda: prema izboru
 • GPS ili NTP sinhronizacija
 • Funkcija alarma sa sirenom
 • Saznaj više
  Quickview
  led digitalni sat

  DIGITALNI LED SAT LDS3

 • LED DIGITALI SAT
 • Dimenzije: 68x36 cm
 • Visina cifri: 29 cm
 • Prikaz: vreme, datum, temperatura
 • Boja led dioda: prema izboru
 • GPS ili NTP sinhronizacija
 • Funkcija alarma sa sirenom
 • Saznaj više
  Quickview
  Industrijski led digitalni sat

  LED DIGITALNI SAT LDS4

 • LED DIGITALI SAT
 • Dimenzije: 100x36 cm
 • Visina cifri: 32 cm
 • Prikaz: vreme, datum, temperatura
 • Boja led dioda: prema izboru
 • GPS ili NTP sinhronizacija
 • Funkcija alarma sa sirenom
 • Saznaj više
  Quickview
  led sat led satovi

  LED DIGITALNI SAT LDS5

 • LED DIGITALI SAT
 • Dimenzije: 132x52 cm
 • Visina cifri: 48 cm
 • Prikaz: vreme, datum, temperatura
 • Boja led dioda: prema izboru
 • GPS ili NTP sinhronizacija
 • Funkcija alarma sa sirenom
 • Saznaj više
  Quickview
  led sat

  DIGITALNI LED SAT LDS10

 • LED DIGITALI SAT
 • Dimenzije: 100x20 cm
 • Visina cifri: 16 cm
 • Prikaz: vreme, datum, temperatura
 • Boja led dioda: prema izboru
 • GPS ili NTP sinhronizacija
 • Funkcija alarma sa sirenom
 • Saznaj više
  Quickview
  Industrijski led digitalni sat

  LED DIGITALNI SAT LDS12

 • LED DIGITALI SAT
 • Dimenzije: 132x36 cm
 • Visina cifri: 31 cm
 • Prikaz: vreme, datum, temperatura
 • Boja led dioda: prema izboru
 • GPS ili NTP sinhronizacija
 • Funkcija alarma sa sirenom
 • Saznaj više
  Quickview

  Šta su zapravo - INDUSTRIJSKI DIGITALNI LED SATOVI?

  Industrijski sat je informativni uređaj, čiji okvir se izrađuje od eloksiranog profila aluminijuma koji može biti u boji prema zahtevu. Led diode su visokog intenziteta tako da se brojevi jasno vide i pri dnevnom svetlu.

   Svi modeli digitalnog led sata mogu imati 4 cifre koje prikazuju sate i minute ili 6 cifri koje prikazuju sate – minute – sekunde. 

  Industrijski led satovi koje proizvodimo namenjeni su za vanjsku i unutrašnu upotrebu. Svaki digitalin sat koji proizvodimo poseduje interni časovnik koji samostalno broji vreme. Interni časovnik je visoke preciznosti, a ukoliko dođe do nestanka električne energije poseduje rezervno napajanje u vidu baterije kako bi nesmetano nastavio da broji vreme. Ukoliko se ne koristi bilo koji vid automatske sinhronizacije (GPS, NTP) potrebno je s vremena na vreme ručno podesiti interni časovnik (odstupanje je nekoliko minuta na godišnjem nivou).

   Podešavanje internog časovnik se može izvršiti putem mobilnog uređaja, laptopa, tableta ili RF daljnskog upravljača

  INDUSTRIJSKI DIGITALNI LED SAT

  LED INDUSTRIJSKI SAT - ALARM

  Industrijski sat sa alarmom.

  Led digitalni satovi koje proizvodimo imaju mogućnost nadogradnje na led satove sa alarmom koji su namenjeni industijskim objektima , proizvodnim halama, školama.

   Led digitalni industrijski sat – alarm se izrađuje po narudžbi te se biraju : jačina sirene, dimenzije sata, boja led dioda. Podešavanje i unos alarma se vrši veoma jednostavno putemem mobilnog uređaja, laptopa, tableta ili RF daljinskog upravljača.

  Može se podesiti do 30 različitih alarma.
   Ukoliko se ugrađuje više digitalnih satova onda se primenjuje neka vrsta
  sinhronizacija radi usklađivanja satova odnosno oglašavanje alarma u istom
  zadatom vremenu.

  Kako da industrijski digitalni led sat ostane uvek tačan?

  GPS SINHRONIZACIJA

  GPS sinhronizacija se vrši prijemom informacija o vremenu od satelita. Za sinhronizaciju putem GPS-a koristi se GPS modul sa antenom, ukoliko se satovi ugrađuju unutar objekta antena se postavlja pored prozora radi stabilnosti prijemnog signala. 

  Ukoliko se ugrađuje više digitalnih satova primenjuje se MASTER – SLAVE konfiguracija. GPS modul se povezuje sa najbližim digitalnim satom koji bi imao ulogu MASTER sata i iz njega se šalje signal ostalim SLAVE satovima.

   Komunikacija između MASTER i SLAVE satova može se vršiti putem lokalne mreže (LAN) ili RS485 protokola. Prilikom odlučivanja o načinu komunikacije MASTER – SLAVE satova potrebno je uzeti u obzir postojeću infrasturukturu lokalne mreže, opterećenost i fizičku lokaciju (razdaljinu) satova.

  ntp sinhronizacija

  NTP SINHRONIZACIJA

  NTP sinhronizacija se vrši tako što svi satovi “uzimaju” vreme sa NTP javno dostupnog servera koji je globalnog tipa. Potrebno je obezbediti priključak satova na interet putem LAN kabla ili Wi-Fi komunikacije. Ukoliko se koristi Wi-Fi komunikacija satovi moraju da budu u dometu rutera (može se testirati pomoću mobilnog uređaja, ukoliko mobilni uređaj prima Wi-Fi signal na mestu gde bi bio postavljen sat onda i sam sat može pravilno funkcionisati). 

  Ukoliko se desi da NTP server prestane da radi ili se ruter promeni, a samim tim i šifra ili/i SSID rutera, potrebno je pristupiti interfejsu za podešavanja putem mobilnog uređaja, laptopa ili tableta i promeniti potrebne parametre (u sklopu interfejsa se nalazi i opcija za podešavanje intenziteta led dioda). Interfejs je zaštićen šifrom, lako mu se pristupa i jednostavan je za korištenje. 

  Prednost NTP sinhronizacije, u odnosu na GPS, je u tome što svi satovi rade kao zasebni uređaji bez bilo kakve međuzavisnosti.

  NAJČEŠĆA PRIMENA LED DIGITALNIH SATOVA:

  INDUSTRIJSKI DIGITALNI LED SATOVI ZA HALE I PROIZVODNE POGONE

  LED DIGITALNI SATOVI ZA TRGOVE

  LED DIGITALNI SATOVI ZA KONFERNCIJSKE SALE

  LED DIGITALNI SATOVI ZA AUTOBUSKE STANICE/ŽELEZNICE

  LED DIGITALNI SATOVI ZA ALARME, ŠTOPERICE I TAJMERE

  LED DIGITALNI SATOVI ZA ŠKOLE, BANKE, UGOSTITELJSKE OBJEKTE