APOTEKARSKI KRST

Apotekarski krst je „obaveza“, ali i prepoznatljiv znak svake apotekarske ustanove. Ovaj tip reklame najviše skreće pažnju prolaznika, te jasno daje do znanja da se na tom mestu nalazi apoteka. U našoj ponudi dostupno je nekoliko različitih modela. Moguće je prilagoditi sve specifikacije krsta potrebama i zahtevima klijenta i apoteke.

APOTEKARSKI KRST 64X64P10 led
LDAK64P8FC
apotekarski-krst-full-kolor 96x96-min
APOTEKARSKI KRST FULL COLORE P8-min
apotekarski krst full kolor
Apotekarski-krst-led-2

Način izrade

U apotekarski krst se ugrađuju visoko sjajne led diode koje omogućuju vidljivost pri dnevnom svetlu. Ranije je „standard“ apotekarskog krsta bio sasvim drugačiji, posedovao je metalnu konstrukciju i klirit sa obe strane uređaja na koji se nanosi PVC zelena folija. Unutar krsta su se postavljale neonske cevi koje su igrale ulogu pozadinske rasvete i obasjavale klirit.

Danas, sa ogromnim napretkom tehnologije, apotekarski krst reklame dobile su novu dimenziju izgleda kao i marketinške moći. Za razliku od neonskih krstova ugrađuje se i do 20.000 led dioda, u zavisnosti od veličine uređaja i rezolucije. Led tehnologija dozvoljava jako veliki broj efekata, prikaz raznih informacija (npr: radno vreme, sat, datum, temperaturu, logo), video materijala i slika. Pored visokog kvaliteta svi uređaji su dosegli odličan nivo estetskog izgleda, te pružaju prepoznatljiv izgled apotoeci.

 

svetleći zeleni krst manjih dimenzija

Mogućnosti

Moguće je brendiranje apotekarskog krsta u sklopu brenda apoteke. Kako bi se iskoristio maksimalni marketinški potencijal reklame apotekarski krst obezbeđujemo i softver za izmenu sadržaja.Softver omogućuje vlasniku da izmeni ceo sadržaj ili samo deo na vrlo jednostavan i praktičan način kad god je to potrebno

Za serijsku proizvodnju reklame apotekarski krst odobravamo popuste, a ukoliko je potrebno obezbeđujemo softver za kontrolisanje i izmenu sadržaja svih apotekarski krst reklama sa jednog mesta.

led ekran p8 480x48cm 3
LED EKRAN + APOTEKARSKI KRST

Mogućnosti

Moguće je brendiranje apotekarskog krsta u sklopu brenda apoteke. Kako bi se iskoristio maksimalni marketinški potencijal reklame  obezbeđujemo i softver za izmenu sadržaja. Softver omogućuje vlasniku da izmeni ceo sadržaj ili samo deo na vrlo jednostavan i praktičan način kad god je to potrebno. Upravljanje svim uređajima je vrlo jednostavno.

Za serijsku proizvodnju reklame apotekarski krst odobravamo specijalne popuste, a ukoliko je potrebno obezbeđujemo softver za kontrolisanje i izmenu sadržaja svih uređaja sa jednog mesta.

Dodatan video materijal i slike reklame APOTEKARSKI KRST možete pronaći u GEALERIJI.

Apotekarski krst LDAK50FC

LDAK50FC izrađuje se u dimenziji 50x50cm, potpuno je ispunjen led diodama, te je veoma atraktivan i vidljiv sa velike udaljenosti. LDAK50FC sastoji se iz FULL kolor led dioda koje sadrže sve boje u sebi, tako da je izbor animacija ogroman. Velika prednost ovakvog modela je što može da ispisuje tekst npr:“APOTEKA“ ili pokretni tekst, kao i vreme i datum.
Cena krsta od 350 €

Apotekarski Krst LDAK64P10

LDAK64P10 izrađuje se kao digitalni displej u obliku krsta . Ovakav uređaj je u mogućnosti da ispisuje u sredini tekst npr : „Izdajemo lekove na recept“. Pored teksta ispisuje vreme odnosno vreme i datum naizmenično.
Unošenje novog teksta se vrši preko naše mobilne aplikacije.
Pored atraktivnog izgleda, ovaj model je uočljiviji od standardnih modela sa redovima led dioda.

Apotekarski krst LDAK100P10

LDAK100P10 izrađen od led displej modula je najatraktivniji oblik ove reklame koji se može ponuditi na tržištu iz razloga što je veličine 100x100cm, animacije su bezbrojne, ima mogućnost prikaza putujućeg teksta, slika i video formata.
Ovakva reklama može prikazivati putujući tekst npr: „Radno vreme od 08:00h do 23:00h“, statični tekst, logo vase apoteke. LDAK100P10 ima mogućnost prikazivanja vremena, datuma i temperature.

Apotekarski krst LDAK100FC

Dimenzije ovog modela su 96×96. Dvostran sa RGB led diodama. Moguć prikaz slika i video materijala.

Apotekarski krst LDAK50

Dimenzije ovog modela su 50×50. LDAK50 je ispunjen led diodama sa animacijom, dvostran i poseduje sedam redova led dioda. Boja dioda je zelena/bela.