TOTEMI ZA BENZINSKE PUMPE

TOTEM ZA BENZINSKE PUMPE

Totemi za benziske stanice su jedan od najvažnijih uređaja u vizualnoj komunikaciji sa kupcima, uz dugogodišnje iskustvo u izradi led displeja i reklama svih namena možemo Vam ponuditi kvalitetne i savremene toteme za benzinske pumpe. Svi naši totemi imaju led displeje na kojima se ispusuje sama cena naftnog derivata.

Toteme za benziske stanice proizvodimo u potpunosti prema Vašim zahtevima i potrebama bilo da se radi o jednostranim ili dvostranim benzinskim totemima. Led displeji na totemu mogu biti izrađeni sa 3/4/5/6 cifara u zavisnsti od potreba.

LED DISPLEJI ZA TOTEME ZA BENZINSKE PUMPE

Dugi niz godina proizvodimo led displeje za benzinske toteme bilo da se radi o zameni dotrajalih displeja ili nadogradnju cifri na led tehnologiju. Cifre projektujemo prema zahtevima i dimenzijama totema. Kontrolne sisteme za led displeje ( cenovnike ) izrađujemo u vidu softvera na računaru, mobilnih WIFI aplikacija, RF daljinskog upravljača.